(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා.ඡායාරූප-ශාන්ත රත්නායක)

කොළඹ, හම්බන්තොට සහ ත්‍රිකුණාමලය ඉලක්ක කර ගනිමින් සංචාරක ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කිරීමට සැලැසුම් කරමින් සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන වාණිජ, සංචාරක සුඛෝපභෝගී නැව් ඉලක්ක කරගනිමින් මෙම සංචාරක කලාපය නිර්මාණය කරන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසයි.

සිනමන් හෝටල් සමූහය ඇතුළු පාර්ශවකරුවන් විසින් සංවිධානය කරන ලද ‘සංචාරක කර්මාන්තයේ’ අනාගතය මැයෙන් කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඞ් හෝටලයේ දී  අද (26) පැවැති සමුළුවකදී අදහස් දක්වමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කීය.

ආසියාව සංචාරක කර්මාන්තයේ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත්වෙමින් තිබෙන හෙයින් ශ්‍රී ලංකාවේ උපායමාර්ගික පිහිටීම ඉතා වැදගත් යැයි ද එම වාසියෙන් ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා සබඳතා ජාලය ශක්තිමත් කරමින් රට තුළ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කළ යුතු යැයි ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

කටුනායක සහ හම්බන්තොට ප්‍රධාන ගුවන්තොටුපළ දෙක, කොළඹ, හම්බන්තොට සහ ත්‍රිකුණමල ප්‍රධාන වරාය තුන අධිවේගි හා මහාමාර්ග පද්ධතිය සම්බන්ධ කරමින් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය දියත් කරන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියයි.

මෙම සියල්ල සිදු කිරීමේදී මානව සම්පත සංවර්ධන කිරීම ඉතා වැදගත් බවත් ඒ සඳහා දැනටමත් සැලැසුම් යොදා ඇති බවත් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.