(අංජුල මහික වීරරත්න)

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ වියදම් ජුනි මස සිට සියයට පනහකින් කපා හැරිමට තීරණය කර තිබේ. රට මුහුණ දී සිටින ආර්ථික අහේනිය ගැන සලකා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් අනුව අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් සමන් ඒ්කනායක මහතා මෙම පියවර ගත් බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප්‍රකාශකයෙක් ලංකාදීපයට පැවැසීය.

මෙම වසරේ ජනවාරි මස රුපියල් මිලියන 92 ක් , පෙබරවාරි මස මිලියන 99 ක් , මාර්තු මස මිලියන 226 ක් , අප්‍රේල් මස මිලියන 75 ක්ද වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ නඩත්තුව සඳහා වියදම් කර තිබේ.

රටේ ආර්ථික අර්බුදයක් පවතින අවස්ථාවක අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සිය වියදම් කපා හැර අනෙකුත් රජයේ කාර්යාලවලටද ආදර්ශයක් දිය යුතු බව අගමැතිවරයාගේද අදහස වී ඇති අතර අනෙකුත් රජයේ කාර්යාලද මෙම පියවර අනුගමනය කරනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යල ප්‍රකාශකයා සඳහන් කළේය.

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ සේවය සඳහා වෙනත් රජයේ ආයතනවලින් අනුයුක්ත කර සිටි සේවකයින් 26 දෙනෙක් ආපසු මුල් ආයතනවලට යවා ඇති අතර වෙනත් රජයේ ආයතනවලින් ලබා ගෙන තිබූ වාහන 16 ක් ආපසු බාර දී දුන් බවද කුඩා සේවක මණ්ඩලයක් සහ සීමිත සම්පත් මගින් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ රාජකාරී කටයුතු සිදු කර වියදම් කපා හැරිමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා කටයුතු කරගෙන යන බව ද අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාල ප්‍රකාශකයා කීය.