(ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි සහ ඉන්දිකා රාමනායක)

සිය විශ්‍රාම වැටුප් ඉල්ලා ආබාධිත පොලිස් විශ්‍රාමිකයෝ පිරිසක් අද(29) මාලිගාවත්ත විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවට ඇතුළු වූහ.

මේ වනවිට ඔවුහු එහි තෙවැනි මහලේ බිම වාඩිවී සිටින අතර පොලිසිය ද එහි පැමිණ සිටී.

මෙම පිරිසෙන් නියෝජිතයින් කිහිපදෙනකු සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සදහා නීතිය , සාමය හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය වෙත කැඳවාගෙන ගොස් ඇත.