(ඩයනා උදයංගනී)
රාජකාරී කටයුතු සඳහා කොළඹ නගරයට පැමිණි පිරිස් වෙනුවෙන් අද (11) දින ධාවනය කෙරුණු දුම්රියන්හි ගමන් කිරීමට මගීන් 2,800ක් පමණ ඉල්ලීම් කර තිබුණද ඒවායේ ගමන් කර ඇත්තේ මගීන් 997 දෙනකු පමණක් බව ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.

ඉල්ලුම් කළ පිරිස් වෙත ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසීම සඳහා දුම්රිය 47ක් යොදවා තිබුණත් එම සියලුදෙනා නොපැමිණීම නිසා ධාවනය කෙරුණේ දුම්රිය 10ක් පමණක් බව ද ඇමතිවරයා කීවේය.

ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ නිර්දේශය මත රාජකාරියට පැමිණි අත්‍යාවශ්‍ය සේවකයින්ගේ ගමන් පහසුව උදෙසා එම ආයතන විසින් ඉල්ලුම් කළ පිරිස් වෙත ගමන් පහසුකම් ලබාදීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙම දුම්රිය ධාවනය කෙරිණි.

එමෙන්ම දිවයින පුරා බස්රථ 5,200ක් ධාවනය කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණත් ධාවනය වූයේ බස්රථ 3,200ක් පමණක් බවද ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.

බස්රථවල කාර්ය මණ්ඩලවලට සේවයට වාර්තාකිරීමට නොහැකිවීම නිසා එම ගැටලුව ඇතිවූ බව ද ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා කීවේය.