(මහින්ද නිශ්ශංක )
 
දැනට පවතින දුම්රිය ධාවන කාල සටහන සතියෙන් සතිය වෙනස් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්  පවතින බව  දුම්රිය දෙපරේතමේන්තුව පවසයි.
 
ඒ යටතේ  ලබන 18 වැනිදා සිට 22 දක්වා සතිය තුළ දුම්රියෙන් ගමන් කිරීමට අපේක්ෂා කරන රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික සේවක සේවිකාවන්ගේ තොරතුරු ලබන 13 වැනිදා සවස 6.00 ට පෙර ආයතන ප්‍රධානීන් විසින් නිර්දේශ කොට එවිය යුතුයැයි දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී වී.එච් පොල්වත්තගේ මහතා පැවසීය