(සුමතිපාල දියගහගේ) 
 
විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සේවකයින් විසින් ආරම්භ කර ඇති වැඩවර්ජනය හේතුවෙන්  ජාතික විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය  අකර්මන්‍ය වී ඇතැයි  රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

වැටුප් හා විවිධ දිමනාවල ඇති විෂමතාවයන් නිවැරදි කරන ලෙස ඉල්ලා විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල විසින් පසු ගිය 28 වන දින සිට මෙම වැඩ වර්ජනය ආරම්භකර කරන ලදි.

විශ්වවිද්‍යාල තුළ ආරම්භකර ඇති මෙම වැඩ වර්ජනය නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විශ්ව විද්‍යාල පද්ධතිය මෙවන විට අකර්මන්‍යව පවතින අතර සියලු දේශන විභාග මෙන්ම පුස්තකාල සේවාවන් පමණක් නොව පර්යේෂණ කටයුතුද ඇන හිට ඇතැයි ඔවුන් පවසයි. 

එහෙත් විශ්ව විද්‍යාල කොමිෂන් සභාව හෝ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මේ ප්‍රශ්නය විසදීමට මෙතෙක් ඉදිරිපත් නොවිම කණගාටුවට කරුණක් බවද , මෙම ගැටළුව විසදීම සඳහා  කඩිනමින් මැදිහත්වන්නැයි  රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.