(රංජන් කස්තුරි)

ස්ථානමාරුවීම් නියෝග ලැබ එහෙත් එම ස්ථාන මාරුවිම් ක්‍රියාත්මක නොවී  සිටින සියලුම හෙද හෙදියන්  අගෝස්තු  1 වැනි දාට පෙර  මුදාහරින්නැයි  සෞඛ්‍ය  ඇමැති රාජිත සේනාරත්න මහතා නිලධාරින්ට උපදෙස්  දී තිබේ.
 
හෙද ‍හෙදියන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් ඉකුත් මැයි 1 වැනි දා ට  පෙර  සිදු කරන්නැයි නියෝග කර  තිබුණ ද එය විධිමත් ලෙස ක්‍රියාත්මක වී  නැතැයි ද සෞඛ්‍ය  අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.
 
ස්ථාන මාරුවීමට  නියමිත හෙද හෙදියන් මුදාහැරීමට  කටයුතු නොකරන සියලුම රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට  විරුද්ධව නිත්‍යානුකුල පියවර  ගන්නැයි ද සෞඛ්‍ය  ඇමැතිවරයා නිලධාරින්ට  උපදෙස් ලබාදී ඇත.