(සිතුම් චතුරංග)

තම රාජකාරි අවශ්‍යතා සඳහා නිල වාහනයක් මෙතෙක් ලබා දී නැතැයි පවසමින් වවුනියාව නගරාධිපති ඊ. ගෞතමන් මහතා ඊයේ (11) නගර සභාවේ කසළ ප්‍රවාහනය කරන ට්‍රැක්ටර් රථයක නැගී රාජකාරි අවශ්‍යතා සඳහා ගමන් කරන අයුරු දැක ගත හැකි විය.

වවුනියාව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැති විශේෂ රැස්වීම් කිහිපයක් සඳහා නගරාධිපතිවරයා එලෙස කසළ ප්‍රවාහනය කරන ට්‍රැක්ටර් රථවල නැගී ගමන් කළේය.

නගරාධිපතිවරයා පවසා සිටියේ, වවුනියාව නගර සභාවට රාජකාරි ගමන් යෑම සඳහා වාහන දෙකක් පමණක් ඇති බවත්, එය මේ වන විට දැඩි අබලන් තත්ත්වයක පවතින බවත් එහෙත් ඒවා අලුත්වැඩියාව සඳහා යොමු කර නොමැති බවත්ය.

අදාළ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් දැනුවත් කළ ද, කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොලැබීම හේතුවෙන් ඊයේ (11) සිට තමන් කසළ ප්‍රවාහනය කරන ට්‍රැක්ටර් රථයකින් රාජකාරි අවශ්‍යතා සඳහා ගමන් කරන බව ද කීය.

නගර සභාවේ ලේකම්ට හෝ ගණකාධිකාරිවරයාට ද වාහන නොමැති බවත්, නගර සභාවට අවශ්‍ය පවිත්‍රතා සේවකයින් 14 දෙනකු බඳවා ගැනීම ද පළාත් සභාව විසින් නතර කර ඇති බවත් සඳහන් කළේය.