(අංජුල මහික වීරරත්න සහ සුජිත් හේවාජුලිගේ)

තමා විසින්  පුහුණු කරපු අය බලය ගන්නේ කොහොමදැයි කියා දන්නේ නැතැයි ද ඒ ගැන තමාට දැඩි කනගාටුවක් ඇතැයි ද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද (22) පැවසීය.

"බලයට එනකොටත් දිව්වා.විපක්ෂයට  එනකොටත් දුවනවා .ඉතින් මෙහෙම රටක් පාලනය කරන්නේ කොහොමදැයි"රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කළේය.