(රංජන් කස්තුරි)

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් ත්‍රිරොද රථ රියදුරන් අන්ත අසරණ තත්ත්වයකට පත්ව ඇතැයි සමස්ථ ලංකා ත්‍රිරොද රථ ව්‍යවසායක එකමුතු සංගමය සඳහන් කරයි.

මාසයක පමණ කාලයක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා හේතුවෙන් කුලීගමන් යා නොහැකිව හා කිසිදු  ආදායමක් නොමැතිව ත්‍රිරෝද රියදුරන් ඉතා දුක්ඛිත තත්ත්වයකට පත්ව සිිටින  බවද සමස්ත ලංකා ත්‍රිරොද රථ ව්‍යවසායක එකමුතු සංගමයේ සභාපති එම්.ජේ.දිසානායක මහතා පවසයි.

ත්‍රිරෝද රථවල ලීසිං වාරික ගෙවීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවී ඇති අතර ඇතැම් වාහන මේවනවිට  ධාවනය කළ නොහැකි තත්ත්වයකට පත්ව තිබෙන බව ද දිසානායක මහතා කීවේය.