(ඩී.කේ.රත්න)
හාලිඇල ප්‍රදේශයට ඇද හැලුණු ධාරානාපාත වර්ෂාවත් සමග හාලිඇල නගරයේ හාලිඇල ගලඋඩ හරහා නක්දකැටිය මාර්ගය අද (14) හවස සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යටවීමෙන් මෙම මාර්ගය භාවිතා කරන විශාල පිරිසක් දැඩි   දුෂ්කරතාවයකට පත්වූහ.
මෙම මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් යටවීම නිසා මෙම මාර්ගයේ පා ගමනින් ගමන් ගන්නා ජනතාව හා මෙම මාර්ගයේ රථවාහන ධාවනයේ යෙදුන පිරිස් දැඩි දුෂ්කරතාවයකට පත්ව සිටි අයුරු දක්නට ලැබිණි.
අලුත් අවුරුදු දිනයේ නෑගම් ගොස් නැවත සිය නිවෙස් කරා පැමිනෙමින් සිටි පිරිස් සහ විවිධ ප්‍රදේශවලට ගමන් ගන්නා පිරිස් මෙසේ දැඩි දුෂ්කරතාවයකට පත්වූහ.
හාලිඇල නගරයේ නිසි කානු පද්ධතියක් නොමතිවීම නිසා වැසි දිනවලදී හාලිඇල නගරය පුරා ගලා යන වැසි ජලය මෙම මාර්ගයට පැමිනීමත් හාලිඇල නගරය ආසන්නයේම පිහිටි වෙල්යායෙන් ගලා එන ජල ධාරාව මෙම මාර්ගයට යටින් ගලා යාමට නිසි ක්‍රමවේදයක් නොමතිවීම නිසාත් මෙම මාර්ගය ජලයෙන් යටවීම සිදුවී ඇතයි නගරවාසීහු කියති.