(යොහාන් භාසුර)

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 2022 වසරේ විශිෂ්ටතම ගුවන් භටයා ලෙස බළලත් නිලධාරි ආර්.ජී.එස්. ප්‍රියංකර සහ විශිෂ්ටතම ගුවන් කාන්තාව ලෙස කෝප්‍රල් ඒ. පී. ලක්ෂිකා සම්මාන ලැබූහ.

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් තම වෘත්තියට අභිබවා යමින් නිර්මානශීලි නිපැයුම් සහ නව සොයාගැනීම් ආදි නොයෙකුත් කරුණු ඔස්සේ කටයුතු කිරීම වෙනුවෙන් මෙම විශිෂ්ටතම සම්මාන පිරිනැමේ.

ඒ අනුව විශිෂ්ටතම ගුවන් භටයා ලෙස සම්මාන ලැබූ බළලත් නිලධාරි ආර්.ජී.එස්. ප්‍රියංකර චීනවරාය ගුවන් හමුදා විද්‍යාපීඨයේ අංක. 1 විවේක හා විනෝදස්වාද පක්ෂාංගයට අනුයුක්තව සේවය කරන අතර විශිෂ්ටතම ගුවන් කාන්තාව ලෙස සම්මාන ලැබූ කෝප්‍රල් ඒ. පී. ලක්ෂිකා, කටුනායක ගුවන් හමුදා මුලික කඳවුරේ නිලධාරී නිවස්නයේ භෝජනාගාර සහයිකාවක ලෙස සේවය කරන්නීය.

කණ්ඩායම් අංශයේ විශිෂ්ටතම තත්ව පාලන කණ්ඩායම ලෙස ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා දියතලාව කදවුරු කණ්ඩායම ද, විශිෂ්ටතම පරිසර කළමණාකරණ ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම ලෙස ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා පාලවි කණ්ඩායම ද, විශිෂ්ටතම පර්යේෂණ කණ්ඩාම ලෙස ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මීරිගම කදවුරේ ගුවන් ආරක්ෂක රේඩාර් බලඝණයේ කණ්ඩායම ද, සම්මාන ලැබීය.

අදාල වර්ෂය තුළ ගුවන් හමුදාවේ එක් එක් වෘත්තින්ට අදාල විශිෂ්ටතම ගුවන් භටයා තේරීම පිළිගත් ක්‍රමවේදයට අනුව එම වෘත්තියේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ අධික්ෂණයන් යටතේ කිරීමෙන් අනතුරුව ගුවන් හමුදාධිපතිවරයා කරන තේරීම් කමිටුවේ නිර්දේශයන්ට අනුව වැඩිම ලකුණු ලබාගන්නා ගුවන් භටයා සහ ගුවන් කාන්තාව වසරේ විශිෂ්ටතම ගුවන් භටයා හා ගුවන් කාන්තාව ලෙස සම්මාන ලබන අතර නව සොයාගැනීම් හා නව නිපයුම් කරන කාණ්ඩායම් සදහා ද සම්මාන පිරිනමයි.

ගුවන් හමුදා විශිෂ්ටතා සමිමාන ප්‍රධානෝත්සවය ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කටුනායක ගුවන් හමුදා ඊගල්ස් ලැගුන්විවි උත්සව ශාලාවේදී පසුගියදා පැවැත්විණි.