(විනීතා එම් ගමගේ)

හිටපු අතිරේක විගණකාධිපති ලලිත් අඹන්වල මහතා  අද අභාවප්‍රාප්ත විය.

විගණන නිලධාරියෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා විගණන සේවයට එක්වූ අඹන්වල මහතා පළත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ සේවය කරමින් සිටිය දී 2002 වසරේ දී ඇසිඩ් ප්‍රහාරයකට ද ලක්විය.

එම අමාත්‍යංශයේ සිදුවු වංචා දූෂණ රැසක් ඔහු විසින් හෙළි කළ අතර එකී වංචාදූෂණවලට හවුල් වූ පිරිස්  මෙම ප්‍රහාරය එල්ල කළ බවට හෙළිවිය.

මුහුණට හා දෑස්වලට දැඩි හානි සිදුවුවත් වසර කිහිපයක ප්‍රතිකාරවලින්පසු අඹන්වල මහතා යළි සේවයට එක්වුු අතර විශ්‍රාම යනවිට අතිරේක විගණකාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කරමින් සිටියේය.

මහනුවර පිහිටි ඒ මහතා ගේ නිවසේ දී අද පෙරවරුවේ ඇති වූ හදිසි හෘදයාබාධයකින් ඔහු අභාවප්‍රාප්ත වූ බව විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.