( තිළිණි ද සිල්වා)

සතීශන් රත්නායකගේ ‘මැණිකේ මගේ හිතේ..’ ගීතය ප්‍රති නිර්මාණය කිරීම නිසා නිසා ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයකම අතිශය ජනප්‍රිය වූ මෙරට නව පරපුරේ ගායිකාවක් වන යොහානි ද සිල්වා ගේ යූටියුබ්   චැනලය තවත් වාර්තාවක් තැබීමට සමත් වී ඇත.

ඒ මෙරට පෞද්ගලික විනෝදාත්මක යූටියුබ්  චැනලයක් සතු වැඩිම ග්‍රාහකයන් පිරිස ලබාගැනීමට යොහානි ගේ යූටියුබ් චැනලය සමත් වී ඇත.මේ වනවිට යොහානිගේ යූටියුබ් චැනලය  නරඹන සමස්ත ප්‍රේක්ෂකයින් ගණන  මිලියන 2.25ක් ‌ෙලසින් වාර්තා වේ.

මින් පෙර මෙම කාණ්ඩයේ වැඩිම ග්‍රාහකයන් ගණන  සිටි  පෞද්ගලික විනෝදාත්මක යූටියුබ්  චැනලයක් අපේ අම්මා යූටියුබ්  චැනලයයි. එයට මිලියන 2.24ක ග්‍රාහකයින් සිටිති.