(ඉන්දිකා රාමනායක, ලුණගල ප්‍රසන්න පද්මසිරි,නිශාන්ත කුමාර,)

මොනරාගල - බදුල්ල මාර්ගයේ 13 කණුව ප්‍රදේශයේ දී අද අලුයම පෞද්ගලික බස් රථයක් ප්‍රපාතයකට පෙරළීමෙන් 13 ක් මියගොස් තවත් 32ක් තුවාල ලබ ඇතැයි පස්සර පොලිසිය කියයි.


ලුණුගල සිට කොළඹ බලා ධාවනය වු පෞද්ගලික බස් රථයක් පස්සර 13 කණුව ප්‍රදේශයේදී ප්‍රපාතයකට පෙරලීමන් එහි ගමන්ගත් විශාල පිරිසක් තුවාල ලබා ඇත.