(අජන්ත කුමාර අගලකඩ සහ ළහිරු හර්ෂණ)

නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම්දීම  ජනාධිපති  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේදී මීට සුළු මොහොතකට පෙර සිදු කෙරිණි.

ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වන වෙනත් දේශපාලන පක්ෂ සහ කණ්ඩායම්වල ඇමතිවරුන් 9 දෙනකු මෙසේ දිවුරුම් දී තිබේ.

නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය මෙසේය.

 

  • නිමල් සිරිපාලද සිල්වා - වරාය නාවික හා ගුවන්සේවා අමාත්‍ය
  • සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත - අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
  •  කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල  - සෞඛ්‍ය   අමාත්‍ය
  • විජේදාස රාජපක්ෂ -  අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා ප්‍රතිසංකරණ අමාත්‍ය
  • හරීන් ප්‍රනාන්දු -සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍ය
  • වෙද්‍ය රමේෂ් පතිරණ - වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය
  • මනුෂ නානයක්කාර - කම්කරු හා විදේශරැකියා අමාත්‍ය
  • නලින් ප්‍රනාන්දු - වෙළඳ,වානිජ හා ආහාර සුරකෂිතතා අමත්‍ය
  • ටිරාන් අලස්-  මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය