(යොහාන් භාසුර)

ඇඳිරිනීතිය හේතුවෙන් අත්හිටුවා තිබූ සාමාන්‍ය දුම්රිය ධාවනය හෙට (12) පෙරවරු 8.00 න් පසු නැවත ආරම්භ කරන බවත් දුර ගමන් සේවා දුම්රිය ධාවනය සිකුරාදා (13) ආරම්භ වන බවත් දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ධම්මික ජයසුන්දර මහතා අද (11) පස්වරුවේ පැවසීය.

සාමාන්‍යයෙන් පෙරවරුවේ ධාවනය කරන දුම්රිය කිහිපයක් පමණක් ධාවනයට නොවන බව කී ජයසුන්දර මහතා හෙට පෙරවරු 7.00 න් පසු දුම්රිය පාරිභෝගික සේවා ක්ෂණික දුරකථන අංක 1971 යට අමතා විස්තර ලබාගතහැකි බව ද සඳහන් කළේය.