(ඩයනා උදයංගනී)

ජාතික පරිසර පනත නව වගන්ති 42ක් ඇතුළත් කරමින් සංශෝධනය කිරීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

මෙම පනත වසර 20කට අධික කාලයක් කිසිදු සංශෝධනයකට ලක් කර නැතැයි පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

දැනට ක්‍රියාත්මක ජාතික පරිසර පනතේ පවතින බලතල පාරිසරික සුරක්ෂිතතාවය උදෙසා ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් මෙම පියවර ගන්නා බව ඇමතිවරයා කියයි.

මේ දිනවල ඇතැම් පුද්ගලයින් විසින් විශාල පරිසර හානියක් රටතුළ සිදු කරමින් සිටින බවත් මාධ්‍ය තුළින් පළ වන කරුණු අසත්‍ය නොවන බවත් කී ඇමතිවරයා ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයින්, ජාවාරම්කරුවන් මෙන් ම ඇතැම් නිලධාරින් ද මෙම පරිසර හානිය පසුපස සිවින බව නොරහසක් යැයි සඳහන් කරයි