(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරුන් අතර විශේෂ රැස්වීම මේ වන විට ආරම්භ වී අතර එය දැඩි උණුසුම් වී ඇතැයි දැන ගන්නට ඇත.

හිටපු අමාත්‍යවරු හා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරු මෙම රැස්වීමට එක්ව සිටිති.