තරිඳු ජයවර්ධන

ලංකාවට කිරි ගවයන් ආනයනය කිරීමේදී සිදුවී ඇතැයි කියන අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව අද පරීක්ෂණ ආරම්භ කළේය.

2015 වසරේ සිට සිදුවූ වංචා සහ දූෂණ ගැන සොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව අද මෙම ගනුදෙනුවට අදාළව සාක්කිකරුවන් ගෙන්වා ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබේ.

කිරි ගවයන් ගෙන්වද්දි සිදුවී ඇතැයි කියන මහා පරිමාණ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් ‘‘කිරි හරක් ආනයන හරක් වැඩේ‘‘ මැයෙන් ලංකාදීප සත්‍ය ගවේෂණ විශේෂාංගයකින් පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ අනාවරණය කළේය.

මෙම අවිධිමත් ආනයනය නිසා රුපියල් බිලියන ගණනක පාඩුවක් සිදුවී ඇතැයි දැනගන්නට තිබේ. පළමු අධියරේ කිරි ගවයන් ගෙන්වීමට පමණක් ගිය වියදම රුපියල් කෝටි 103කට අධිකය.