(ඉන්දිකා රාමනායක)

වී ප්‍රවාහනය කරන මුවාවෙන් වියලි කහ කිලෝ 2000ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කැබ් රථයකින් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි සැකකරුවන් පස් දෙනකු මන්නාරම ඉලුප්පාකඩවායි ප්‍රදේශයේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සැකකරුවන් වී ගෝනි අතර සඟවා මෙම කහ තොගය ප්‍රවාහනය කර ඇති බවද පොලිසිය පවසයි.

සැකකරුවන් මන්නාරම පොලිසියට බාර දී ඇත .