(සුජිත් හේවාජුලිගේ )

බස්නාහිර පළාතේ එන්නත්කරන වැඩපිළිවෙළ සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවේ වෛද්‍ය කණ්ඩායම්ද පළමු වරට සම්බන්ධ වූයේය.

කොළඹ නගරයේ එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙළ සඳහා යුද හමුදාවේ වෛද්‍ය කණ්ඩායම්ද ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල එන්නත් කරන වැඩපිළිවෙළ සඳහා නාවික හමුදාවේ සහ සහ ගුවන් හමුදාවේ වෛද්‍ය කණ්ඩායම්ද සම්බන්ධවූ බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

එන්නත්කරන වැඩපිළිවෙළ සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවේ වෛද්‍ය කණ්ඩායම් යොදවා ඇත්තේ ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් අනුවය.

මේ අතර බස්නාහිර පළාතේ පදිංචි කරුවන්ට සිනොපාර්ම් එන්නත් ලබාදීමේ විශේෂ වැඩසටහන අද ඇරඹිණි.

එම එන්නත දිනපතා 30,000කට ලබාදීමට රජය අපේක්ෂා කරයි.