(අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය සහ ජයන්ත නානායක්කාර)


කෝවිඞ් 19 වෛරස් ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ඇඹිලිපිටිය මහාධිකරණය, දිසා අධිකරණය, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය සහ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය යන අධිකරණ වල නඩු විමසීම නොවැම්බර් 02 දින සිට 06දා දක්වා වූ දින පහක කාලය තුල විවෘත අධිකරණයේ නඩු විභාග කටයුතු නීතීඥ සංගමයේ ඇඹිලිපිටිය ශාඛාවේ නීතීඥවරු කළ ඉල්ලීමක් අනුව සිදු නොවන බව නීතීඥවරු පැවසූහ.


එහෙත් පොලිස්ථාන මගින් විවිධ වැරදි සම්බන්‍ධයෙන් බී වාර්තා පදනම් කරගෙන අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන සැකකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමට නිතීඥවරු දෙදෙනෙක් නම් කර ඇති බවද නීතීඥවරු පැවසූහ.


මෙම දින වකවානුවල විභාග විමට නියමිත නඩු නැවත විභාග කරන දින අධිකරණ ඉදිරිපිට ප්‍රදර්ශනය කරන බවද නිතීඥ සංගමයේ ඇඹිලිපිටිය ශාඛාවේ නිතීඥවරයෙක් පැවසුවේය.