(ඩයනා උදයංගනී)

වහාම අගමැතිවරයෙක් හා කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත්කර ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා අස්විය යුතු බව දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්. ඒ සුමන්දිරන් මහතා පැවසීය.

මේ වන විට ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් ජනතාව තුළ විශ්වාසයක් නොමැති බවත්, පවතින අර්බුදයන්ට වගකිව යුත්තේ ද ඔහු බවත් සුමන්දිරන් මහතා සඳහන් කළේය.

ජනතාවගේ ඉල්ලීම වී ඇත්තේ ද ජනාධිපතිවරයා ගෙදර යාම බැවින් ඔහු මේ අවස්ථාවේ රටේ සියලු බලතල දරා සිටීම නොකළයුතු බව ද හෙතෙම කීවේය.

හදිසි නීතිය කැඳවීම සමඟ පාර්ලිමේන්තුව ද කැඳවිය යුතු වුවත් ජනාධිපතිවරයා එසේ නොකළ බව ද සුමන්දිරන් මහතා පැවසීය.