කොරෝනා ආසාදිත තවත් පුද්ගලයන් නම දෙනකු අද (21) දිනය තුළදී මිය ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු කරයි.

අවුරුදු 48, 69, 75 සහ 76 යන වයස්වල පසුවන කාන්තාවන් සිවුදෙනෙක්ද, අවුරුදු 57, 65, 89, 72 සහ 76 යන වයස්වල පසුවන පිරිමි පුද්ගලයන් පස්දෙනෙක් අද මිය ගිය අය අතර වෙති.

මෙම මරණ 9 ත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවෙන් මේ වන විට වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 83 ක් දක්වා ඉහළ ගිය බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කරයි.‍