(විමුක්ති එස් රුද්‍රිගු)

ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති චී චෙන්හොන්ග් මහතා අතර අද(13) හමුවක් පැවැත්විණ.

එහිදී චීන තානාපති චී චෙන්හොන්ග් මහතා ශ්‍රී ලංකාවට වත්මන් අභියෝග ජය ගැනීමට  සහ සමාජ-ආර්ථික සංවර්ධනය නැවත පණ ගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය අඛණ්ඩ සහයෝගය ලබා දීමට පොරොන්දු විය.