රංජන් කස්තුරි

රටපුරා රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියතුව සිටින සංවර්ධන නිලධාරීන් හා සංවර්ධන සහකාරවරු අනිද්දා (12) එක්දින වැඩවර්ජනයක නිරත වීමට තීරණය කර සිටිති.

රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මේ වනවිට ලක්ෂයක පමණ නිලධාරීන් පිරිසක් සේවය කරන අතර ඔවුන් අනිද්දා සේවයට වාර්තාකිරීමෙන් වැළකෙන අතර පෙරවරු 11.30ට බොරැල්ල ඩී.එස්.සේනානායක වටරවුමට රැස්වී එතැන් සිට විරෝධතා පා ගමනකින් ගොස් රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක නිරත වීමට නියමිතය.

සංවර්ධන නිලධාරීන් හා සංවර්ධන සහකාරවරුන් සියලු දෙනා එම්.එන් - 4 වැටුප් තලයේ සිට එම්.එන් - 5 වැටුප් තලයට අන්තර් ග්‍රහණය කිරීම, උසස්වීම් පටිපාටියක් ඇති කිරීම, වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම , අහිමිකළ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය යළි ලබාදීම හා ඉල්ලීම් මුල් කරගනිමින් ඔවුහු එම වර්ජනයේ නිරත වෙති.