(සිරංගිකා ලොකුකරවිට)


සිරියාවේ ඉස්ලාම් අන්තවාදී පාලනය යටතේ පවතින රක්ඛා නගරයේ පාසලකට ගුවන් ප්‍රහාර එල්ලවීමෙන් 33දෙනකු පමණ මියගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ. 
මෙම ස්ථානයේ අවතැන් වූවන් රඳවා සිටි බව සිරියාවේ නිරීක්ෂණ කටයුතු වල යෙදෙන මානව හිමිකම් සංවිධාන පවසයි.

ඉස්ලාම් සටන්කාමී කණ්ඩායම් පවසන්නේ ඇමරිකානු ඒකාබද්ධ සංධානය විසින් මෙම ප්‍රහාරය දියත් කරන්නට ඇති බවයි.   ඒ සම්බන්ධව කිසිවක් ඒකාබද්ධ සංධානය පවසා නැතත් රක්ඛා ප්‍රදේශයට ගුවන් ප්‍රහාර 19ක් එල්ල කළ බව පිළිගෙන ඇත.