(සනත් ගමගේ)
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සයිටම් විරෝධී ජනපවුර සංවිධාන ගතවී අවසන් වී ඇති බවත් ඒ සඳහා සෑම වෘත්තීය ජන කොටසක්ම ඒකරාශී වි සිටින බවත් රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරින්ගේ සංගමයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්යේ ලේකම් වෛද්‍ය උපුල් සංජීව ගලප්පත්ති මහතා සඳහන් කළේය.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සයිටම් විරෝධි ජන පවුරේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව හම්බන්තොට මහ රෝහලේ දී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ බව පැවසීය.

රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරින්ගේ සංගමය, දන්ත වෛද්‍ය නිළධාරින්ගේ සංගමය, සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිළධාරින්ගේ සංගමය, වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය සංගමය, දෙමාපිය සංගමය, ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පතිවරුන්ගේ සංගමය, ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය, සමස්ත ලංකා හෙද නිළධාරීන්ගේ සංගමය ඇතුළු තවත් ඉංජිනේරු වෘත්තිකයින්ගේ සංගමය, ලංකා ගුරු සංගමය, ජාතික වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය මේ වනවිට සයිටම් විරෝධී ජනපවුර ශක්තිමත් කිරීමට පෙළ ගැසී සිටින අතර ඉදිරියේ දී තවත් වෘත්තිකයින් හා පොදු ජනතාව එකතුවෙන බව  වෛද්‍ය උපුල් සංජීව ගලප්පත්ති මහතා පැවසීය.