(ක.ග කරුණාරත්න)


සෝමාවති ජාතික වනෝද්‍යානයේ අද (19) දහවල් ගින්නක් ඇති වී තිබෙන බව පුලස්තිපුර පොලිසිය කියයි.


සෝමාවතිය ඓතිහාසික පුදබිම සහ පෙරිය ආරු පාලම අතර පිහිටි මැද සාලාව නමැති කොටසේ හටගෙන තිබෙන මේ ගින්නෙන් වන උයනේ අක්කර 02 ක පමණ ප්‍රදේශයක් විනාශයට පත්වී ඇතැයි කියති.


පුලස්තිපුර පොලිසිය, ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව, සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය ගින්න නිවා දැමීමට උත්සාහ දරමින් සිටි පොලොන්නරුව මහ නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකය ද ඒ සඳහා සහයට පැමිණ සිටින බව පොලීසිය සඳහන් කළේය.


දැනට පවතින තද සුළං තත්වය නිසා ගින්න නිවා දැමීම තරමක් අසීරු බව එයට එක්ව සිටින පිරිස් පැවසූහ.

ඡායාරූප - ඩබ්.ඒ.පියතිලක