(තරිඳු ජයවර්ධන)
 
පානදුර ආදී ප්‍රදේශ කිහිපයක සුනාමි අවදානමක් යැයි පැතිර යන කතාවේ කිසිදු සත්‍යතාවක් නැතැයි ආපදා කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා පැවසීය.

සුනාමි අවදානමක් ගැන කියමින් පැතිර යන කටකතාවක් නිසා මුහුද ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ කිහිපයක වැසියෝ බියට පත්වී සිටිති.

සුනාමි අවදානමක් ඇතිවීමට නම් මුහුද ආශ්‍රිතව ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් ඇති විය යුතු බවත් එවැනි කිසිදු තත්ත්වයක් මේ වන විට වාර්තාවී නැති බැවින් බිය විය යුතු නැති බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශයෙක් පැවසිය.

මෙවැනි හදිසි ආපදා තත්ත්වයක දී ආපදා කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ඇතුළු ආයතන කඩිනමින් ජනතාව දැනුවත් කිරිමේ කටයුතු සිදු කරන බැවින් කට කතා වලට නොරැවටන ලෙස ආපදා කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.