චමිල් රූපසිංහ
 
මහනුවර විලියම් ගොපල්ලව මාවතට යාබදව සුදුහුම්පොළ ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවාස තුනක් හා ව්‍යාපාරික ස්ථාන දෙකක් අධික වර්ෂා තත්ත්වයත් සමඟ ගිලා බැසීමට ලක්ව ඇත.

 
පෙරේදා (08) පස්වරුවේ සිට මහනුවර හා ඒ අවට ප්‍රදේශ වලට ඇද හැලුණු අධික වර්ෂා තත්ත්වයත් සමඟ මෙම නිවාස හා ව්‍යාපාරික ස්ථාන ගිලා බැසීමට ලක්ව තිබෙන අතර ඒවා අතරින් කිහිපයක් අනවසර ඉදි කිරීම් බව මහනුවර නාගරික කොමසාරිස් චන්දන තෙන්නකෝන් මහතා පැවැසිය.
 
මැද ඇල ආශ්‍රිතව සිදුකර තිබෙන අනවසර ඉදි කිරීම් හේතුවෙන් අධික වර්ෂා තත්ත්වයකදී ජලය බැස යාමට ඇති කාණු පද්ධති පවා අවහිර වී ඇති බවද කාණු වලින් උතුරා යන ජලයෙන් නිවාස රැසක් යටවී තිබෙන බවද ප්‍රදේශවාසීහූ පවසති.
 
හානියට පත්වූ නිවාස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම කඩිනමින් සිදුකර දෙන බව මහනුවර නාගරික කොමසාරිස්වරයා ප්‍රකාශ කළේය.