(මහින්ද නිශ්ශංක)

හෙට (5) සිට ඇසුරුම් කරන සම්පුර්ණ යොදය සහිත කිලෝග්‍රෑමයක පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 50 කින් සහ ග්‍රෑම් 400 පැකට්ටුවක මිල රුපියල්  20 කින් වැඩි කෙරෙන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපති  හසිත තිලකරන්න මහතා පවසයි.

ඒ අනුව දැනට වෙළෙඳපොළේ පවතින සම්පුර්ණ යොදය සහිත කිරිපිටි සඳහා නව මිල බල නොපාන බවද සභාපතිවරයා අවධාරණය කරයි.

එසේම ළදරු කිරිපිටි සහ මේදය රහිත කිරිපිටි සඳහා මිල වැඩිවීම අදාළ නොවන බවද සභාපති තිලකරත්න මහතා පවසයි.