දිමුතු සඳරුවන්
 
විශ්ව විද්‍යාල වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුව විසින් සංවිධානය කරන ලද විරෝධතා පාගමනක් අද දහවල් නුගේගොඩ මංසන්ධියෙන් ආරම්භ විය.
 
විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවක වැඩ වර්ජනයට මාසයක් පමණ ගත වුවත් ස්ථිර විසඳුම් ලබා නොදීමට එරෙහිව මෙම විරෝධතාවය පවත්වන බව විශ්ව විද්‍යාල වෘත්තී සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුව කියයි.
 
සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පැවැත්වුවද රජය සාධාරණ විසඳුමක් ලබා දීමට එකඟ නොවූ බව ද උද්ඝෝෂකයෝ පවසති. විරෝධතාවය නිසා නුගේගොඩ අවට දැඩි වාහන තදබදයක් දක්නට ලැබිණි.