සිතුම් චතුරංග

වවුනියාව ගුඩ්සෙඩ් මාර්ගයේ නිවසකින් පැහැරගත් අටමස් බිළිඳා අද සවස පුදුකුඩුඉරිප්පු වල්ලිපුරම් හි නිවසක රඳවා සිටියදි සොයාගත් බව පුදුකුඩුඉරිප්පු පොලිසිය පවසයි.

බිළිඳා රඳවා ගත් බව කියන නිවසේ කාන්තාවන් දෙදෙනකු ද පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්විය.

පසුගිය 31 වැනි දා මෙම දරුවා අතුරුදහන් විය.