(තරිඳු ජයවර්ධන,  ඡායාරූප - රොමේෂ් මධුෂංක) 

පේදුරුතුඩුවේ පොලිස්  වෙඩි තැබීමකින්  පුද්ගලයකු මිය යාම සම්බන්ධයෙන් සැකපිට පොලිසියේ දෙන්නෙක් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ සිටිති.

පොලිසිය මුලින් කියු නිති විරෝධි වැලි  ප්‍රවාහනය කළ ලොරියකට  වෙඩි තැබු බවයි.