හදිසියේ ආරම්භ කළ දුම්රිය වර්ජනයට විරෝධය පළ කරමින් දුම්රිය මගීහු කොටුව දුම්රිය නැවතුම්පොළ ඉදිරිපිට විරෝධතාවක් ආරම්භ කළහ.
 
කොටුව සහ මරදාන දුම්රිය ස්ථානවල ආරක්ෂාවට පොලිසියෙන් ද කැඳවනු ලැබ තිබේ.වැඩවර්ජනය නිසා මගීහු විශාල පිරිසක් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටිති. මාර්ගය අවහිර කරමින් කරන උද්ඝෝෂණය නිසා කොටුවේ වාහන තදබදයක් ද ඇතිවී තිබේ.

ඡායාරූප - රජයේ දුම්රියේ මගීන්ගේ නිල සාමූහය ෆේස් බුක් පිටුවෙනි