(නිමල කොඩිතුවක්කු)

විදුලි ඒකක 90ට වඩා අඩුවෙන් පරිහරණය කරන පාරිභෝගිකයන්ට ලංකා විදුලි බළ මණ්ඩලය මගින් සහනදායි මිලට එල්. ඊ. ඞී විදුලි බල්බ ලබාදිමට කටයුතු කරන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනිය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා කොළඹදී පැවැසීය.

මනුකියවන්නන් මගින් මෙම විදුලි බල්බ ඉදිරියේදි නිවසටම ලබාදිමට කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේය.

විදුලි බල්බ දස ලක්ෂයක් ලබාදිමට රජය සැළසුම් කර ඇති බවත් මේ මගින් මෙගාවොට් 304ක ප‍්‍රමාණයක් ඉතිරි කර ගැනිමට රජය සැළසුම් කර ඇති බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසිය.

ලක්ෂ 20කට අධික විදුලි පාරිභෝගිකයන් පිරිසක් සාමානය විදුලි බල්බ භාවිතා කරමින් සිටින බවත් මේ හේතුවෙන් විශාල වශයෙන් විදුලිය නාස්තිවිමක් සිදුවන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.