(ආරියරත්න රණබාහු සහ සුජිත් හේවාජුලිගේ)

එල්.ටී.ටී.ඊය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා යාපනයේදී කතාවක් කළ විජයකලා මහේෂ්වරන් මන්ත්‍රීවරිය සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමට අවශ්‍ය වාර්තා නීතිපති වෙතින් තවමත් ලැබී නැතැයි කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (7) පැවැසීය.

කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් කතානායකවරයා ඒ බව කීය.

විමල් වීරවංශ මහතා

කතානායකතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවට පොරොන්දු වුණා.මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝණය වන ආකාරයට එල්.ටී.ටී.ඊය ප්‍රවර්ධනය කරමින් කතාවක් කළ විජයකලා මන්ත්‍රීතුමිය ගැන ගනු ලබන පියවර ගැන දැනුම් දෙන බව.

එතුමිය රහස් පොලිසියට දීපු කටඋත්තරයෙ තියෙනවා. එල්.ටී.ටී.ඊය ප්‍රවර්ධනය වෙන විදිහට කතා කළේ යු.ඇන්.පීය ප්‍රවර්ධනය කරන්න කියලා.

මම අහන්නේ ඔබතුමා නීතිපති උපදෙස් පැතුවා ඒවා ලැබුණාද?

කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා

තවම නැහැ ඊයෙත් කතා කළා.අද උදෙත් කතා කළා.