ආබාධිත රණවිරුවන් පිරිසකගේ  පාගමනක් හේතුවෙන් ගාලුමුවදොර මාර්ගය කොටුව ලෝටස් වටරවුමෙන් මේ වන විට වසා දමා තිබේ.