(ආරියරත්න රණබාහු)

විදේශ ඇමැති රවී  කරුණානායක මහතාට එරෙහිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්ට බාර දී  ඇති  විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳව පක්ෂ නායක රැස්වීමේ දී  සාකච්ඡාවට  ලක් නොකළ බව නියෝජ්‍ය  කතානායක තිලංග සුමතිපාල මහතා  පැවසීය.

එම විශ්වාසභංග යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු  මහලේකම්  විසින්  කතානායකට බාර දී  න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත්  කළ  යුතු බවත්  පක්ෂ නායක රැස්වීමේ දී  සාකච්ඡා කර  ඇතුළත් කරන බවත් කීය.

එහෙත්  ඒ සඳහා  ඇති කාලය බ්‍රහස්පතින්දා  වුවත්  එම කාලය තුළ දී  මෙම යෝජනාව න්‍යාය පත්‍රයට  ඇතුළත්  කිරිමට  කාලයක්  නොමැති  බවත්  බ්‍රහස්පතින්දා රැස්වෙන පක්ෂ නායක රැස්වීමේ දී  ද එය සාකච්ඡාවට  ගත නොහැකි බවත් ඔහු කීවේය.