(මුදිතා දයානන්ද)

ජන බලය කොළඹට එන එක වළක්වන්න ආණ්ඩුව සමෘද්ධි නිලධාරීන්ගේ හා කෘෂි පර්යේෂණ නිලධාරීන්ගේ  නිවාඩු අහෝසි කර ක්ෂේත‍්‍ර රාජකාරිත් තහනම් කරලා යැයි පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා පැවසීය.

ගම්මන්පිල මහතා මේ බව සඳහන් කළේ පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ ප‍්‍රධාන කාර්යාලයේදි පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින් වන අතර ඔහු තවදුරටත් මෙසේද පැවසීය.

ජනබලය කොළඹට එන එක වළක්වන්න ආණ්ඩුව තමන් දන්න සෙල්ලම් සියල්ලම දානවා. 

සමෘද්ධි නිලධාරීන්ගේ හා කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ සහකාර නිලධාරින්ගේ ක්ෂේත‍්‍ර රාජකාරී තහනම් කර තිබෙන්නේ ඔවුන් ජනතාව අතරට යාම වැළැක්වීමටයි.