(අසුන්තා එදිරිසූරිය)

මේ වසරේ පළමු මාස තුන ඇතුළත ඩෙංගු මරණ වාර්තාවීම ගිය වසරට සාපේක්ෂව තුන් ගුණයකින් ද, ඩෙංගු රෝගීන් ප්‍රමාණය දෙගුණයකින් ද වැඩිවී ඇතැයි ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ ප්‍රිලා සමරවීර මහත්මිය පැවසුවාය.

2017 වසරේ ගෙවුණු මාස තුනේදී ඩෙංගු රෝගීන් 29000ක් වාර්තා වී ඇති අතර සිදුව ඇති මරණ 53කි. මේ වසරේ වැඩිම රෝගීන් ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන්නේ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වලින් වීමද විශේෂත්වයක් බව ඇය කීවාය.