(රොමේෂ් මධුෂංඛ) 

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් උතුරු පළාත් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් ඊයේ (10) සවස මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරියේ විරෝධතාවක නිරත වූහ.

මුලතිව්හි දෙමළ ජනතාවගේ ඉඩම් එහි මුල් අයිතිකරුවන්ට ලබා දිය යුතු බවටත් දෙමළ ජනාවාස එම ඉඩම්හි ඇති කළ යුතු අතරම අලුතින් සිංහල ජනාවාස පදිංචි කරවීම වහාම නවතන ලෙසටත් මුලතිව්හි බෞද්ධ සිද්ධස්ථානයන්හි ලියාපදිංචිය තහවුරු කිරීම හා ධීවර ගම්මානයන්හි ගැටලු විසඳීම යන යන ඉල්ලීම් ඇතුළත් විරෝධතාවක් සංවිධානය කොට තිබිණි.

විරෝධතාව අවසානයේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික් දිසාපතිනිය රූපවතී කේදීස්වරන් හමු වූ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් පිරිස අදාළ ගැටලු පිළිබඳ සාකච්ඡා කර පසුව ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් ඇතුළත් සංදේශයක් බාරදෙනු ලැබුවේ අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිතුමන් හා අගමැතිතුමන් දැනුවත් කර කඩිනමින් විසඳුමක් ලබාදිය යුතු බවට පවසමිනි.

එහිදී මුලතිව් දිසාපතිනිය අදාළ සංදේශය ජනාධිපති හා අගමැතිගේ අවධානයට යොමු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය බලධාරීන්ට යොමුකරවන බව පැවසුවාය.

මෙම අවස්ථාවට උතුරු පළාත් සභාවේ සභාපති සී.වී.කේ. සිවඥානම්, එම්.කේ.සිවාජිලංගම්, පී.සත්‍යලිංගම්, ටී.රවිකරන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ.