මොටර් රථ ආනයනය කරන බවට පොරොන්දු වී  රුපියල් මිලියන 4.3 ක් වංචා කළ පුද්ගලයකු පිළබඳ සෙවීම සඳහා  පොලීසිය මහජන සහය පතයි.
 
 පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අද ( 17) එම සැකකරුගේ  ඡායාරූපයක්ද ප්‍රසිද්ධ කර ඇත.
 
 තංගල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවකු වන මොහු සමන් කුමාර ජයසිංහ යන නමින් හඳුන්වනු ලබ පුද්ගලයකු බවට හඳුනාගෙන ඇත.
 
මොහුගේ වංචාවකට හුසු වු පුද්ගලයකු කළ පැමිණිල්ලක්  අනුව සැකකරු පිළිබඳව කොළඹ වංචා විමර්ශන කාර්යාංශය පරීක්ෂණය ආරම්භ කර  ඇතැයි පොලීසිය සඳහන්  කරයි.
 
සැකකරු දිවයින පුරා මෙලෙස මුදල් වංචා කළ පුද්ගලයකු බවට තොරුතුරු අනාවරණය වී ඇතැයිද පොලීසිය පවසයි.
 
මෙම ඡායාරූපයේ සිටින පුද්ගලයා හඳුන්නේනම් හෝ දුටුවේනම් පහත දුරකතන අංකයන්ට දැනුම් දෙන ලෙස  පොලීසිය  මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
 
 අධ්‍යක්ෂ , වංචා විමර්ශන කාර්යාංශය - 011- 2679593  හෝ වංචා විමර්ශන කාර්යාංශය ස්ථානාධිපති 0112673571 0112673954.

 

( පොලිසිය නිකුත් කළ ඡායාරූපයකි)

(36698)