අමල් වික්‍රමරත්න
 
මාතර නාවිමන උතුර තුන්බෝධිය ප්‍රදේශයේ කාන්තාවන් දෙදෙනකු සිය නිවසතුලදී මරා දමා සිටියදී පොලිසිය විසින් සොයාගෙන ඇත. 
 
අද   සවස 3.00 ට පමණ මෙම සිදුවීම පිළිබදව පොලිසියට තොරතුරු ලැබී ඇත.