ඉරාන ඉරාක දේශසීමාවේ ඇති වූ භූමි කම්පාවෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 400 ඉක්මවා ගොස් ඇතැයි දෙරටේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. 
  
භූමිකම්පාව හේතුවෙන් තුවාල ලැබූ සංඛ්‍යාව 5,953 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි ද එම ආරංචි මාර්ග තවදුරටත් කියයි.
 
මියගිය සහ තුවාල ලැබූවන්ගේ සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව පවසන බලධාරීහූ අතුරුදන් වූවන් සෙවීමේ සහ මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම් තවමත් ක්‍රියාත්මක වන බව ද බලධාරීහූ පවසති. 
  
භූමිකම්පාව නිසා විපතට පත්වූ 70,000කට වැඩි පිරිසකට හදිසි වාසස්ථාන අවශ්‍ය වී ඇතැයි ද ඉරාන රතු අඩ සඳ ව්‍යාපාරය පවසයි. 
 
055