(ආරියරත්න රණබාහු)

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා දායක සම්පාදන මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම්  කමිටු සභාපති ලෙස කටයුතු කරන තාක් බුද්ධාගමට හිමි ප්‍රමුඛස්ථානය අහිමි කිරිමට ඉඩ නොදෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා  අද (6) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසුවේය.