ඔගස්ටින් ප්‍රනාන්දු

ධීවරයන් දෙදෙනකු ගමන් ගත් බෝට්ටුවක් පෙරලීමෙන් එක් අයකු අතරුදහන්ව තවත් අයකු වෙනත් ධීවර බෝට්ටුවකින් බේරාගත් බව හලාවත පොලිසිය කියයි. අතුරුදහන්ව ඇත්තේ හලාවත අළුත්වත්තේ පස් දරුපියෙකි.  ගොඩබිම සිට කිලෝ මීටර් 11ක් පමණ ඈත මුහුදු තිරයේදී මෙම අනතුර සිදුව ඇත.