( ජයන්ත සමරකෝන්)
 
මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ පිළිකා රෝගීන්ට අවශ්‍ය, අත්‍යවශ්‍ය  ඖෂධ  වර්ග 30 ක බරපතල හිඟයක් පවතින බව එහි අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය වසන්ත දිසානායක මහතා කියයි.
 
මේ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය මාස 8 මුළුල්ලෙහි සෑම සතියකටම වරක්  එම අත්‍යවශ්‍ය  හිග ඖෂධ  ලැයිස්තුවක්  සෞඛ්‍ය සැපයීමේ අංශයට යවා ඇතැත්  මේ දක්වාම ඒ සඳහා ප්‍රතිචාරයක් නැතැයිද අධ්‍යක්ෂවරයා කීය.
 
 මුදල් ගෙවා අවශ්‍ය ඖෂධ ප්‍රාදේශිය වශයෙන් මිලදී ගැනීමට උපදෙස් පමණක් ලැබුණු බවද පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ  ආධාර යොදවා එම ඖෂධ මිලදී ගැනීමට ගිය අවස්ථාවලදීද රජයෙන් හිග වශයෙන් රුපියල් කෝටි 80 ක් ගෙවා  නොමැති බව කියමින් එම  සමාගම්  ඖෂධ ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කළ බවද  අධ්‍යක්ෂවරයා කීවේය.
 
කෙසේ වෙතත් රෝහලට අතවශ්‍ය  හිඟ ඖෂධ   ගණනාවක්  පරිත්‍යාගශීලින් ලවා ගෙන්වාගෙන රෝගීන්ට ලබා දෙන බවද මෙය දිගටම පවත්වාගෙන යා නොහැකි බවද ඔහු කීවේය.
 
අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 8 ක්ම  මිලදීගන්නේ මෙම සමාගම්  බවද රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා කීවේය.